δij 與 Σi 搭配的操作規則

 

Σj Bij δjm  = Bim

Σj Akjδjm   Bij  = Akm Bim

 

規則:

Σi 中若有 i 指標,且 δij 兩個指標的其中之一也有 i 指標 (假設另一指標是 j ),則個符號中出現 i 指標者,便可直接換成 j ,並且 這兩個 Σi  與 δij 消失。

Σi δij   [ Aki     ... Bin ... ]

= Akj ... Bjn ...

 

理解:各個符號含有 i 者,只有 在 i  = j 時才不會被零乘到,而是被 1 乘到,因此各個符號中凡是有 i 出現的地方,該 i 就可以被換成為 j 。

 

證明﹕

Σj Bij δjm  = Bi1 δ1m + Bi2 δ2m + Bi3 δ3m

 

上式

= Bi1 , if m = 1

= Bi2 , if m = 2

= Bi3 , if m = 3

 

因此

上式 = Bim , for any possible m

 

Σj Bij δjm  = Bim

得證